Sancta Maria, Vaarwel!

Hoegaarden, 7 mei 2017

 

Beste ex-leerlingen,

 

Let op, hoe door dat ene woordje (het prefix ex-) het hele verhaal eigenlijk al verteld is. Het spijt me dat ik jullie niet meer zal weerzien, maar zo is het is nu eenmaal.  Ik weet niet wat er precies gebeurd is, op dit moment zijn er twee mogelijke scenario’s.

Ruelle komt terug en doet het jaar uit: dit wil zeggen dat

de vacature misleidend was

de collega’s mij dat tijdens de ‘examenbesprekingen’ niet gezegd hebben

Dit is eindelijk wel verklaring voor het gepush van de andere leerkrachten “je moet academische woordenschat, exisitentialisme, de klachtenbrief volgen de BIN normen (hahahaha! Het in 2017 hoor!)… geven” want de examens moeten hetzelfde zijn. Waarom? Daarom!

Wat is er mis met deze mensen, waarom hebben die gewoon niet gezegd: “Ruth komt terug in mei”. Dan had ik braaf het boekje gevolgd natuurlijk. Neen, iedereen liet mij in de waan dat ik tot het einde van het jaar zou blijven. Wat is hier het nut van? Wees toch gewoon duidelijk. Alle leerlingen uit mijn klassen kunnen getuigen dat ik de eerste les duidelijk heb gemaakt dat het tot het einde van het jaar was. Zoals in de vacatures stond. Zoals de collega’s mij ook deden geloven…

Als een andere leerkracht dan Ruelle het jaar uitmaakt, ben ik gewoon ontslagen. Als Ruelle niet (voorgoed) terugkomt, maar één week ofzo, dan wil dat zeggen dat ze haar hebben laten terugkomen op de grens tussen haar zwangerschaps- en ouderschapsverlof. Als ze permanent terugkomt kan het nog zijn dat de directie haar gedwongen heeft. Dat kan omdat Ruelle misschien niet benoemd is en zoals elke, niet vast benoemde leerkracht, elke september weer zonder werk kan komen te staan.

De directie doet nu alsof het altijd al duidelijk was dat de opdracht slechts tot 14 mei duurde:


Dat is inderdaad zo: stom als ik was, heb ik de papieren die mij gegeven werden voor de vergadering met de 3 directeurs vrijdag, gewoon getekend en daarmee mij eigen lot bezegeld. Als de situatie zo vijandig is, teken je tijdens de meeting de dag zelf niets. Je zegt vriendelijk: ik neem dit mee naar huis om rustig te lezen en breng het morgen ondertekend binnen.

 

Pater Herwig zat klaar om weer zwaar in discussie te gaan over de Val van Antwerpen en de etymologie van goesting en mij te horen zagen over eindtermen en vaardigheden. Toen ik dat weigerde en zei akkoord te gaan met elk aspect van zijn evaluatie, was dat natuurlijk een opdoffer. Dit had ook geen enkele zin. Deze mensen denken de wet (de eindtermen) te kennen, maar haten deze evolutie hartstochtelijk: ze vinden dit de ondergang van hunne, goede, oude onderwijs. De ‘eindtermen’ die trachten het onderwijs modern, interessant, actief te maken zijn immers ontworpen door socialistische ministers. Als er iets is dat Leuvense katholieken haten, zijn het wel socialisten. Ze hebben hun stad en universiteit overgenomen.

Socialistische minister of niet, het is de wet, waar alle leerlingen recht op hebben: degelijk, hedendaags, relevant onderwijs. Ah ja, nog zo’n moeilijk academisch woord: kritische leerlingen. Dat hebben ze niet graag, maar staat wel in de wet (de leerplannen). Het zijn maar 6 pagina’s:

http://www.ond.vlaanderen.be/curriculum/secundair-onderwijs/derde-graad/aso/vakgebonden/nederlands/eindtermen-nederlands-3egraad-aso-2012.pdf

http://www.ond.vlaanderen.be/curriculum/secundair-onderwijs/derde-graad/tso/vakgebonden/nederlands/eindtermen-nederlands-3egraad-tso-2012.pdf

Ook directeur Lemmens is niet onder de indruk van de inspectie en beweerde dat die ook niet echt weet wat ze willen. Flauwe kul, natuurlijk: die hebben de wet toe te passen en binnen hele strakke regels. Ook hebben ze vorig jaar hun eigen organisatie exact zo doorgelicht als ze scholen doorlichten en daar een openbaar verslag over geschreven.

Natuurlijk ben ik geen uil en heb ik de inspectieverslagen gelezen. In 2012 kwamen ze langs en checkten Aardrijkskunde, Wetenschappelijk Werk en Economie. Inspectie zei: “het is niet ernstig genoeg om de school te sluiten, maar jullie doen de leerplannen niet. Over drie jaar komen we terug.”  Toen was het ‘in orde’. Er bleken ook serieuze problemen met het naleven van de wetten die bestaan op vakantietaken, herexamens (uitgestelde beslissing) en B/C-attesten.

Ik heb de scores niet in SS gezet — ontdekte dit weekend dat ik geen toegang had tot de juiste klassen voor Score gedeelte. Ik ga wel de scores uploaden in het vak dat ik aangemaakt heb.

Ik probeer altijd eerlijk te zijn en misschien hoef ik niet te proberen, ik kan niet anders. Daarom vind ik ook dat ik mij niets te verwijten heb. Als de directie niet wil toegeven dat ze mij ontslagen hebben (door terugkeer RR), dat hun slechte organisatie de oorzaak van de verschrikkelijke situatie waar jullie nu misschien in terecht komen. Weet echter goed de uitkomst van eender welke staking of acties: jullie hebben geen enkele rechten die een totaal waanzinnig examen kunnen voorkomen. De leerkracht die binnenkomt doet zijn/haar zin en die punten tellen. Al geeft hij die punten die hij in zijn kleine teen voelt.

Daarom zal de onderwijssituatie in Vlaanderen nooit verbeteren tot wij, net als alle volwassen naties, centrale examens organiseren. Dat kan angstaanjagend klinken, maar dat is de enige garantie op goed onderwijs. De vragen zijn correct en op eindtermen/leerplan gebaseerd. De leerkracht word iemand die je begeleidt, niet iemand die jouw lot in z’n handen heeft. Enkel op die manier gaan leerkrachten echt moeite doen om de correcte moderne leerplannen toe te passen. Door als begeleider veel leerlingen met plezier door het examen te krijgen, krijgt de school een goede reputatie. En terecht: omdat de school doet wat ze moet doen. In België doen scholen gewoon maar hun zin. Soms (tijdelijk) in je voordeel als je goeie punten hebt. Maar eigenlijk ben je jezelf dan aan het bedriegen.

Nogmaals, het spijt mij verschrikkelijk, maar ik had echt niet verwacht dat de directie zo weinig met het verloop van het curriculum inzaten om nog een 3e leerkrachtwissel in te voeren op 3 weken van het examen.

—–

Ik: Dat van die lesvoorbereiding is niet serieus, je weet toch dat een formele voorbereiding door de inspectie niet verplicht wordt. Kijk bijvoorbeeld hier:

https://www.klasse.be/1810/moeten-lesvoorbereidingen-op-papier/

Pater Herwig: Ja, dat heb je van een internetforum.

Ik: Ja, er is een forumfunctie op die pagina, maar dit is het tijdschrift van het ministerie van onderwijs, Klasse Misschien heb je daar van gehoord?

Pater Herwig: Ja, ja, ja (en begint dat over iets anders), maar Johan je zegt dat de mensen met de val van Antwerpen vertrokken voor de belastingen, maar dat is toch niet waar, dat was voor de godsdienstvervolgingen.

Ik: Maar Herwig er daarvoor 8 jaar lang al een Calvinistische Republiek Antwerpen zonder problemen, en is was de Pacificatie van Gent. En de Spaanse Furie, dat waren Spaanse soldaten die niet betaald werden omdat Filips platzak was.

Pater Herwig: en goesting, dat komt niet van het Spaans, maar uit het Latijn

Ik: (avond voordien opgezocht) De Etymologische woordenboeken geven ontlening uit Frans aan in 12e-13e eeuw, maar daarna niets meer. Vanaf 1650 duikt het op, enkel in het Zuiden, waar Spanjaarden zijn. Dit is dus mijn eigen hypothese, maar het is belangrijker dat als ik de taalscheiding tussen Noord en Zuid Nederlands via deze kapstok anekdote (Spaanse soldaten die tegen de meiske zeggen “Te gusta?”) dat onthouden ze het misschien. Dat is mijn doel ook met deze anekdote… Verder heeft geen enkele wetenschapper een goede verklaring waarom het alleen in het zuiden verspreid geraakte…

Pater Herwig: Ik vind dat alles wat je in een klas zegt waar moet zijn. Het eerste dat ik in een klas zei als ik binnenkwam was “Ik kan jullie alles wijsmaken! Dus laten we maar afspreken dat alles wat ik zeg waar is.”

Geen wonder dat ze deze man in de directie weggepromoveerd hebben,

Of dat hij het als leerkracht niet lang uithield,

Wie zal het zeggen? Mensen niet begrijpen dat elke waarheid relatief is, zijn volgens mij uit een andere eeuw. 400 jaar lang dacht iedereen dat Newton correct was en toen kwam Albert Einstein die de boel op z’n kop zette. In de lagere school werd hij als ongetalenteerd dyslecticus opzijgezet….

Het is niet omdat iets van een internetforum komt, dat het niet waar/correct is. Drogredenen in real life… Als je kunt uitleggen waarom het een vals argument is, wat maakt het dan nog uit hoe ze heten?

Ik zou de week nog kunnen uitdoen, maar wil dit hele verhaal zo snel mogelijk achter mij laten. Ik ben er de afgelopen weken constant mee bezig geweest.

Het enige ik kan zeggen is… alles komt goed, maar nooit op de manier dat je verwacht.

Take care,

bruyninckxjohan@gmail.com