tinteltand


De Tinteltuin op tv!
November 6, 2011, 22:06
Filed under: inschrijvingsbeleid | Tags:

Woensdag 14 september kwam BSGO De Tinteltuin uitgebreid in beeld tijdens een discussie over ‘inclusief onderwijs’ in het programma Volt op VRT. Het leek een onverwacht godsgeschenk dat de school nu ook eens positief in beeld kwam, al dringt enige nuancering zich op. Ik hoef daarbij niets zelf te zeggen of te verzinnen: alle punten werden tijdens het gesprek ook al naar voren gebracht.

Kinderen met handicap in het gewone onderwijs?
Horen kinderen met een handicap thuis in het gewone onderwijs? Tibo heeft het syndroom van Down en zit in een gewone klas, samen met zijn jongere, normaalbegaafde zusje. Is zijn aanwezigheid in die klas een verrijking voor de andere kinderen of remt hij de boel af? Leert hij er evenveel of misschien meer dan in het buitengewoon onderwijs? Zitten kinderen met het syndroom van Down beter tussen de andere leerlingen of in speciale scholen tussen lotgenoten? De Volt-discussie van de week.

Een schijndiscussie: ouders hebben vrije keuze

1. Over welke leerlingen gaat het eigenlijk?

Als aanleiding voor de discussie wordt slechts terloops verwezen naar een besluit van minister Pascal Smet om aparte scholen voor autisten op te richten binnen het Bijzonder Onderwijs (BUSO). Wat de aanleiding voor dit besluit is, wordt niet meegedeeld en dat is vreemd omdat ze te vinden is in een uitzending van Volt-reportage van december 2009. Deze is interessant omdat ze duidelijk het publiek van een secundaire school in het bijzonder onderwijs weergeeft: dit zijn geen autisten of kinderen met het syndroom van Down, maar kinderen met gedragsproblemen. Eén jongen zegt terloops dat hij op de school zit wegens problemen thuis…

Het moet ook voor minister Smet duidelijk zijn geweest dat zij hier eigenlijk niet thuishoren en vooral dat als men leerlingen met autisme of Down in deze groepen plaatst, men voor serieuze problemen komt te staan. Deze mensen gaan het in deze groepen met probleemjongeren heel erg te verduren krijgen het is ook in dit licht dat de eigenlijke discussie gezien moet worden.

In het algemeen wordt er in heel de discussie geen onderscheid gemaakt tussen mentaal -, en  fysiek gehandicapten. Ook mevrouw Van Helmont maakt (die zelf een fysiek gehandicapte zoon in het gewoon onderwijs heeft), durft dit blijkbaar niet aan te halen. Het gaat in het basisonderwijs nog altijd om het ontwikkelen van mentale vaardigheden. Het is dan toch in eerste instantie logisch dat jongeren met een mentale ontwikkelingsachterstand specifieke hulp op maat krijgen. Dat men geen scholen gaat opzetten voor jongeren in een rondstoel is nogal wiedes als je weet dat zelfs wetten zijn die de toegankelijkheid voor rolstoelpatiënten regelt. Voor fysiek gehandicapten is inclusief onderwijs een kwestie van infrastructuur en praktische obstakels. Het grijpt niet in op het leerproces alsdusdanig.

2. Discussie tussen wie?

Mevrouw Van Helmont zegt het ook in een van haar eerste replieken: “De vraag verwondert mij een beetje.” De vraag wat het beste is, gewoon of bijzonder onderwijs, moet natuurlijk van geval tot geval bekeken worden en dat gebeurt altijd: de eindbeslissing om een kind naar een van de twee onderwijstypes te sturen ligt ultiem bij de ouders en in feit heeft niemand daar iets in de pap te brokken.

Als de minister het nodig acht om binnen het bijzonder onderwijs een specifieke richting voor ASS op te richten, dan zijn de ouders nog vrij om hun kind daar al dan niet in te schrijven. Er wordt enkel een aanbod gedaan: er komen expertisescholen voor ASS, maar als je kind goed zijn weg vindt binnen het gewoon onderwijs, blijft dat een mogelijkheid. Als de overheid leerlingen bij wie ASS wordt vastgesteld, zou dwingen om BUSO te volgen, dan zijn we inderdaad op weg naar Auswitz, maar dat is helemaal niet het geval. Nochtans wordt de discussie zo gevoerd: iedereen mag zijn mening spuien over het feit dat autisten in aparte scholen moeten of niet, terwijl dat nooit ter sprake komt. Willen de tegenstanders van een vrijblijvend, specifiek aanbod voor autisme binnen het BUSO alstublieft rechtstaan? Zij die geen ouders zijn met jongeren in dat geval, mogen blijven zitten.

 Zorgbeleid in een beginnende freinetschool

1. Als het bijzonder onderwijs handen tekort heeft, hoe doet een freinetschool dat dan?

Er moet toch bij velen een licht opgegaan zijn tijdens de discussie dat er iets niet klopt:

2. Waaruit bestaat het zorgbeleid?


Leave a Comment so far
Leave a commentLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *