tinteltand


waarom dit blog?

Dit blog heeft tot doel de ouders van de Tinteltuin te informeren over hun rechten, m.b.t. de kosteloosheid van het onderwijs en het recht op inschrijving.

Ik ben al maanden aan het proberen degelijke antwoorden te krijgen van de directie van de school, leerkrachten, bestuur van de vzw. Niemand wil deze vragen au serieux nemen en er wordt echt venijnig gereageerd wanneer deze vragen in de publieke arena van een algemene vergadering worden gesteld. Hierover vindt u meer in de artikelen op deze site.

Het allerbelangrijkste document is het arrest van de Commissie voor Zorgvuldig Bestuur in het Onderwijs van juni vorig jaar tegen een freinetschool. Hij die dit document ook maar vluchtig bekijkt, merkt dat dit geval in alles overeenkomsten vertoont met het geval van de Tinteltuin:

http://www.ond.vlaanderen.be/zorgvuldigbestuur/pdf/vrijwillige_bijdragen_en_maximumfactuur_beslissing272.pdf

Individuele ouders en ouderverenigingen kunnen zich tot die commissie richten indien zij de indruk hebben dat hun rechten geschaad worden. Misschien hebben sommigen na het deblacle van vorig jaar de school al opgegeven omdat het niet is geworden wat ze in gedachten hadden. Zij vergeten dat het niet om hen draait, dat iedereen kan gemist of vervangen worden, behalve de leerlingen. Dat zij die wenen om vergane dromen uit de ring stappen en plaats maken voor anderen die er met de beschikbare middelen en een goede dosis realisme het beste willen van maken (en meer…)

De toekomst van de school is allesbehalve zeker: met het minimum van 60 leerlingen om de school levend te houden en meer plaats dan ooit tevoren vraag ik mij af waarom inschrijvingen geweigerd worden. Deze jonge school moet zo snel mogelijk groeien naar de capaciteit van een volwaardige school (180 leerlingen) om zijn toekomst te verzekeren.

Daarom is het dringend tijd voor:

  • een open inschrijvingsbeleid in de school met publiek gepubliceerde inschrijvingsdata, zodat iedereen die dat wil, zich kan inschrijven (zoals de wet vereist)
  • duidelijke informatie over de kosten en de vrijblijvendheid van een gift aan de oudervereniging. Niemand is verplicht om een bepaald bedrag te betalen aan een oudervereniging of er ook maar lid van te worden als zijn of haar kind naar een bepaalde school gaat.
  • een vorm van ouderparticipatie die probeert betrokkenheid van de ouders te creëren, eerder dan hen te promoten tot werkkrachten die het tekort aan leerkrachturen moeten opvangen wanneer dit tekort een gevolg is van de keuze voor (te) kleine klassen.

Het decreet over de kostenbeheersing in het onderwijs is in voege gekomen in 2007. Dat was niet alleen en wet met verplichtingen, maar ook een die extra financiering voor de scholen regelden, zodat geen enkele school nog geld zou moeten vragen voor eender wat het leerproces aanging (schrijfmateriaal, schriftjes, boeken, mappen, papier, pedagogisch materiaal…). Deze maatregel was bedoeld om scholen tegen te gaan die door hele dure schoolrekeningen, hun publiek trachtten te selecteren. Een school met rijke kinderen is makkelijker dan een school met arme. Een van de basisbedoelingen van het onderwijs is ook om een sociale mix te maken van allerlei mensen, maar dat hun sociale achtergrond wordt uitgeschakeld: iedereen krijgt hetzelfde potlood en schrift. Zo zorg je dat de ‘rijke’ kinderen leren dat het niet overal is zoals bij hen thuis en geef je de ‘armere’ kinderen kans om te klimmen op de sociale ladder. Het is een manier van meer samenhorigheid te creëren in een maatschappij.

Deze nieuwe wet moet wel ingeslagen zijn als een bom in het freinetlandschap omdat altijd gezegd wordt dat de ‘freinetwerking’ van deze extra fondsen afhing. Het probleem is niet dat ouders de school hierin niet wil(d)en steunen, het probleem is dat freinetscholen de ouders jarenlang voorgehouden hebben dat dit lidgeld verplicht was. Het is niet een verbod op giften aan de school, of andere fondsenwerving, het is een verbod om de kosten van het onderwijs op de ouders door te schuiven. Wij betalen al massa’s belastingen voor ons onderwijs, €10 miljard ofwel 40% van de totale begroting.

Waarom wordt de school niet opengesteld voor iedereen zoals het hoort?


2 Comments so far
Leave a comment

Zonet, na een dagje hard en zalig werken op de TintelTuin, in mijn luie zetel, een oude HUMO aan ‘t lezen. Een artikel over ‘de hoofdzonden’. Dat 7 hoofdzonden wat weinig zijn, dus tijd om er eens wat nieuwe uit te vinden. Uit de HUMO van 5 juli: hoofdzonde 8 door Peter Verhelst, één van onze grote schrijvers.
De man verwoordt volledig wat ik over deze blog vind. Ik heb de tekst ingescand, je leest hem hier:

HOOFDZONDE 8
ZICH BEROEPEN OP DE VRIJHEID
VAN GEVOELENSUITING
De eerste keren leest een mens forums van kranten en magazines uit oprechte belangstelling.
De volgende keren uit verbijstering. Een mens wordt tot in de toppen van zijn tenen geschokt
door de zure,uit haat, rancune en gal opgetrokken hysterische tirades. Op forums
worden eerder braakselgevechten gevoerd dan discussies. En dat alles wordt op het web gekwakt in een kleutertaaltje dat wemelt van de spelfouten waar ik zelfs het bestaan niet van kende. Welke vraag er ook wordt gesteld, altijd komt er in het beste geval een stortvloed van meninkjes. Niet gehinderd door elementaire kennis over het onderwerp schieten medemensen op alles wat beweegt, spuien ze vernederende onzin,
beledigingen, wartaal. Niet de inhoud, maar de decibels. Hoe harder en hoe nijdiger er wordt gereageerd, hoe meer men overtuigd is van zijn/haar gelijk.
Elementaire beleefdheid? Nooit van gehoord. Altijd voelt men zich aangevallen, altijd moet er worden gescholden, geduwd en getrokken. Altijd moet het web worden afgestruind om het eigen (al dan niet ingebeelde) territorium met pis en kots af te bakenen. De vijand is overal. We staan op het punt overspoeld te worden door de vijand. We zijn bang. We hebben zoveel te verliezen. Iedereen die voor ons moet zorgen is een zakkenvuller.
Parasieten alom. Maar wij niet, 0 neen, wij niet, wij zijn de laatste, moedige verdedigers van onze beschaving.
De laatste evolutie op Belgische forums? De communautaire golf. Is het toiletpapier niet meer wat het was? De luie Walen hebben het gedaan. Is het water te lauw? De fascistische Vlamingen hebben het gedaan. Misschien probeert men op die manier uiting te geven aan liefde voor het eigen landsgedeelte, maar nooit vraagt men zich af of dat eigen landsgedeelte ook maar één reden zou hebben om fier te zijn op de forumbezoeker in kwestie.
Egoïstisch gebalk. Kwetsend gekwek. Boertig gelul. Natuurlijk duiken vaak dezelfde namen op, medemensen met te veel vrije tijd, medemensen die de godganse dag niets beters te doen hebben, medemensen zonder sociaal leven enz.
Natuurlijk zal er wel iemand tussen zitten die zijn/haar oprechte bezorgdheid wil uiten en daar nog niet de juiste vorm voor heeft gevonden. Maar altijd lijkt men overtuigd van het eigen gelijk. En stuitend vaak lijkt men ook overtuigd van het RECHT op een eigen gevoel. Heeft iedereen het recht om te voelen wat hij/zij
voelt? Natuurlijk. Het is maar de vraag of iedereen het RECHT heeft zijn/haar gevoelens ook te pas en te onpas te uiten. Ik ben er niet zeker van dat een beschaving die op vrije gevoelensuiting is gebaseerd een beschaving is. Misschien moet je, als je er niet in slaagt om een minimum aan beleefdheid, een minimum aan
omgangsvormen, een minimum aan respect te tonen; misschien moet je dan gewoon je mond houden. En je mond spoelen.
En wachten. Tot het jouw beurt is om te spreken. Tot je emoties zich in iets rationeels hebben omgezet. Tot het voor andere mensen zin heeft om te luisteren naar wat je te zeggen hebt. Omdat het dan stéék houdt wat je te zeggen hebt. En omdat er dan misschien iemand zal luisteren. En omdat er dan misschien iets als een gesprek kan ontstaan. En omdat een gesprek het fundament voor een mogelijke samenleving is.

Comment by Bart Ipers

Gek hoe tegenwoordig in Humo ook al katholieken hun gading vinden…

Wel beter lezen: Peter heeft het hier over “forums van kranten en magazines.”

Wat hij daarover te zeggen heeft is nogal hautain en belachelijk. Lees het dan gewoon niet. Alternatieve meningen over de kwesties ter sprake heeft hij niet te bieden. De mensen scheldtirades verwijten maar zelf ook een niet kunnen aan ontsnappen. Zielig en ouderwets.

Het sterke is dat je dit antwoordt op de basisproblemen (Onderwijsdecreet 2007) die ik hier ter sprake breng. Heb je daar ook een zelf een mening over, of zoek je nog iemand om te citeren?

Nogmaals:
a) kostenbeheersing?
b) inschrijvingsrecht?
c) betrokkenheid van ouder ipv. ‘vrijwillige’ verknechting?

Is dit:
“de zure,uit haat, rancune en gal opgetrokken hysterische tirade”
“niet gehinderd door elementaire kennis over het onderwerp”
“vernederende onzin”?

Je noemt het decreet op het onderwijs ‘onzin’?

Comment by admin




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *