tinteltand


Intakegesprek om gezinnen te selecteren
July 2, 2011, 23:52
Filed under: inschrijvingsbeleid | Tags: , ,

Je kunt je kind niet gewoon inschrijven, je moet eerste een info-avond bijwonen. En als je die wil bijwonen moet je eerst nog mailen naar de WG Pedagogie . Ook op de website, een beetje lager, staat nog te lezen:

Overweeg je je kind in te schrijven in de Tinteltuin?

Stuur een mailtje naar pedagogie@tinteltuin.be . Wij geven je graag meer inlichtingen of nemen contact met je op.

Je komt best altijd naar de eerstvolgende infoavond. Daarna plannen we nog een kennismakingsgesprek met leerkrachten en met ouders van onze school om je toe te laten een goed geïnformeerde keuze te maken. Hierna kan je je inschrijving definitief maken.

Bron: tinteltuin.be

In het verslag van de vergadering pedagogie op 20 oktober 2010 wordt het hele ‘intake’-beleid van Zoutleeuw duidelijk. Als een van de weinige zaken binnen de school wordt de ‘intake’-procedure wel nauwkeurig opgevolgd en bijgestuurd:

Inschrijvingen

– Map met aanmeldingen wordt momenteel beheerd door Lieve

– Scenario voor de intake-procedure is af in eerste versie. Zal continu bijgestuurd worden en meegroeien met onze ervaringen.

– Als een kind – tijdens het lopende schooljaar – de school verlaat (cfr Noa 2de graad) wordt er geval per geval beslist of die plaats ter beschikking is voor een volgende kind van de aanmeldingslijst. In dit geval werd er door het team beslist dat deze plaats niet wordt vrijgegeven voor de volgende op de lijst.

– 1 maart wordt officiële inschrijvingsdatum voor kinderen van geboortejaar 2008 – waarvoor er nog 4 plaatsen beschikbaar zijn. Wellicht komen de vier gezinnen zich aanmelden die ook op de info-avond & intake aanwezig waren.

Lieve zorgt ervoor dat deze datum bekend gemaakt wordt op de website. Evi en Lieve zullen samen met Helga zorgen voor onthaal (& koffie/thee) en administratie bij inschrijving zelf. Eén gezin gaf reeds aan dat zij voor alle zekerheid hun kind in Het Wijdeland reeds hebben ingeschreven. Daar waren ze – zonder kamperen – reeds zeker van hun plaats. Zouden ze daar dan een inschrijvingsdatum hebben die vroeger op het jaar ligt ? Dit kan ons elk jaar opnieuw eventueel parten spelen.

– Schooljaar 2010-2011 : nog vier plaatsen beschikbaar voor 1ste leerjaar. WG Pedagogie geeft info door aan WG Communicatie die zorgen voor promotie-actie. Zij denken eraan om publiciteit te voeren via culturele en sportieve kanalen (sportclubs, verenigingen, bibliotheek, …) en niet te werken met adressenbestanden. Zal deze aanpak efficiënt genoeg zijn ? Onze doelgroep is immers niet evident : kinderen die naar een eerste leerjaar gaan maar geen broers/zussen hebben voor andere klasgroep (want daar is – althans vandaag – geen plaats meer beschikbaar)

Lieve communiceert met WG Communicatie en vraagt naar ontwerp tegen volgende vergadering.

– Rubriek inschrijvingen website aanpassen. Todo Lieve.

– 1 mei : standje met inschrijvingen ?

Wie kan meehelpen ? Beurtrol ? Iets voor volgende vergadering.

Uit: Vergadering Pedagogie 27 oktober 2010

Hieruit blijkt dat zelfs al komt er een plaats ‘vrij’, dat die nog niet automatisch wordt aangeboden op de eerste op de wachtlijst. Verder ook dat gezinnen een ‘intake’ moeten doorlopen, info-avonden bijwonen, om dan door de school verwittigd te worden wanneer de inschrijving geopend wordt, zodat deze gezinnen zich kunnen komen inschrijven voor alle anderen. Men moet dan tot de constatatie komen dat bepaalde ouders voor duidelijkheid kiezen in zich in het Wijdeland inschrijven. Voor de vier beschikbare plaatsen in het eerste leerjaar wil de werkgroep communicatie publiciteit maken, maar dit wordt door de groep pedagogie teruggefloten: ‘onze doelgroep is niet evident,’ m.a.w. We willen de deuren niet openzetten voor iedereen, maar de gezinnen zelf zoveel als mogelijk selecteren. Dit informeren is natuurlijk de ouders duidelijk maken wat van hen verwacht wordt: actieve bijdrage in geld en tijd aan de school. Het gaat zeker niet te ver om dit geprek voor te stellen als een ‘afschrikgesprek’ om ouders niet geen geld of tijd kunnen bijdragen, buiten te houden.

De inschrijvingsdatum is enkel te respecteren in scholen waar wellicht plaatsen tekort zullen zijn en dat was door plaatsgebrek in Goetsenhoven het van geval van de Tinteltuin, maar nu in Zoutleeuw is dat niet meer belangrijk.

In de nieuwsbrief van 27 november 2010, worden de inschrijvingsdata vermeld en duidelijk dat de ouders van de WG Pedagogie de inschrijvingen beheren. Je kunt op het secretariaat, maar de mama volgt de inschrijvingen op, niet het secretariaat.

Inschrijvingen

Kinderen die geboren zijn in 2009 en een broer of zus hebben die nu al naar school gaat in de TintelTuin, kunnen zich in december inschrijven voor het volgende schooljaar. Zij hebben voorrang op andere kinderen. Vanaf 1 februari kunnen de open plaatsen ingevuld worden door anderen. Je kan hiervoor terecht op het secretariaat of bij Kathleen Monsieur (mama Cato en Lotte), zij volgt de inschrijvingen op. De infoavond voor nieuwe gezinnen zal plaatsvinden op 14 januari 2011.