tinteltand


Kleuters de dupe van het kleinschaligheidsbeleid?

Een van de pedagogische dogma’s van de Tinteltuin is, zoals de meeste freinettechnieken, nogal simpelgeestig.  Freinetpedagogie…

  • kan enkel in kleine klassen (11 kleuters of 15 leerlingen)
  • kan enkel met leeftijdsoverschreidende groepen (graadklassen, classe unique)

Elke ouder of leerkracht in Vlaanderen zou tekenen voor het eerste, maar niemand zou te vinden zijn voor het tweede punt. Dit lijkt vreemd, maar is het niet. Het gebruik van leeftijdsoverschreidende groepen is noodzakelijk gevolg van de kleine klassen – er zijn simpelweg niet genoeg leerkrachtenuren op basis van het aantal leerlingen om aparte leerjaren te organiseren. Het dan verkopen als een bewust pedagogische keuze is gewoon een nood voorstellen als een deugd.

Het ‘probleem’ wordt duidelijk weergegeven in het verslag van de werkgroep Pedagogie:

*Instappers op de wachtlijst.

Er waren 20 kinderen op de infoavond. Ons maximum aantal kinderen per geboortejaar is 11. Elke graadsklas zal dus niet meer dan 22 kinderen bedragen. Waarschijnlijk zullen we de eerste graad volgend jaar moeten splitsen omdat er zoveel derde kleuterklassers zijn.

Hier gaat het onmiddellijk mis: 11 kinderen per geboortejaar, maar er zijn er twee per leerjaar. De kinderen die het 1e leerjaar nu voltooid hebben, is de groep van 2004-2005 – dat zijn 2 geboortejaren per leerjaar of 4 geboortejaren per graadsklas (bijv. 1e en 2e leerjaar samen). Als je 2 eerstegraadsklassen wilt inrichten, met twee full-time leerkrachten, heb je 44 leerlingen nodig.

“Probleemstelling”

Voor de klas met de instappers zitten we met een probleem. Er staan 6 instappertjes op de wachtlijst. Wanneer we deze aannemen gaan we over ons principe van 11 kindjes heen en zitten we met een te grote instapklas.

In het begin van het jaar wordt al een probleem gemaakt dat er teveel instappers zijn het volgende jaar, men zou de zes liever weigeren in klein blijven, dan proberen nog instappers te vinden om zo twee klassen te maken. De zes instappers zijn teveel omdat ze in een klas komen van de ‘jongste kleuters’ waar ook nog 2e kleuterklassers zitten. Dit is gedacht vanuit een tweedeling jongste/oudste.

Niet opmerkelijk dat de ouders pleiten om meer kinderen toe te laten. Beter kan ik het zelf niet samenvatten:

De instappers zijn belangrijk want dit is onze groei. één kleuter betekent één extra uur. [De kleuterleidster] zou meer uren kunnen krijgen. Het niet doen is dus gevaarlijk want dan snijden we in onze eigen groei. Bovendien zijn dit nieuwe ouders en de Tinteltuin heeft verse energie nodig om de boel draaiende te houden.

Ander argument is dat we volgend jaar 87 leerlingen moeten hebben om te kunnen starten.

Maar het leerkrachtenteam ( basisonderwijs) geeft onmiddellijk tegengas (argumentatief gezien inderdaad een sheet in een fles):

Te snel groeien voor een school is gevaarlijk. Andere scholen zijn door hun te snelle succes al overkop gegaan. We moeten de nodige infrastructuur, werkkrachten en ervaring hebben.

Welke school is nu het meest in haar bestaan bedreigd: een school die stagneert op de helft van het aantal leerlingen van een volwaardige school, of een school waar de leerlingen binnenstromen. Elke school wil meer leerlingen, enkel de Tinteltuin niet. Het argument luidt verder: we kunnen niet groeien, want we hebben de infrastructuur niet. Een pertinente leugen, want ze zitten ruimer behuisd dat 90% van de scholen. Ook is er een tekort aan werkkrachten: natuurlijk – door te weinig leerlingen zijn er te weinig leerkrachturen. Of bedoelt men helpende ouderhanden? In beide gevallen is de oplossing duidelijk: meer leerlingen inschrijven. We hebben ook de ervaring niet? De stichters hebben een decennia lang gewerkt voor de oudste freinetschool van het land, nemen een initiatief, maar hebben niet voldoende ervaring voor een school te runnen. Daar had je vroeger aan moeten denken.

Ondertussen wordt in de vergadering gepoogd de vierkante cirkel te tekenen:

Hoe kunnen we deze toenamen aan instappertjes ook rijmen ten opzichte van het GO met onze wens om kleine klassen te hebben. Gaat het GO dan geen druk leggen om altijd grote klassen aan te nemen. We moeten berekenen wat de consequenties naar volgend schooljaar zijn. Deze berekeningen moeten we binnen het team maken.

We moeten zien wanneer de kleutertjes instappen.

WG pedagogie vraagt het wel in overweging te nemen.

→Tintelraad geeft een eerder positief advies, maar het team zal dit moeten bekijken en berekenen.

Dit is een interessant punt omdat dit een van de weinige momenten is waarop zelfs de centrale groep ouders (voornamelijk WG Pedagogie) zich uitdrukkelijk tegenover het leerkrachtenteam positioneert, maar zonder het minste resultaat: het team zal dit moeten berekenen en het zeker niet uit handen geven. De leerkrachten hebben hier niets in de pap te brokken, dit is het exclusiefrecht moeten zijn van de schooldirectie. Het is de directie die de wet moet toepassen binnen de school en het recht op inschrijving bewaken. Nogmaals treedt de oudervereniging in het slagveld van de school. De school heeft geen beleid, dat wordt bepaald door de grillen van de stichtende leerkrachten en uitgevoerd door ouders die de meester niet durven tegenspreken.

De eerste graad was in mei al afgesloten voor inschrijvingen met twee uitgesplitste klassen van 15 en 14 leerlingen. Deze twee klassen geven de school recht op 15/22 en 14/22 ofwel 29/22 = een fulltime betrekking (22u) + 7u. Wat doet die tweede klas waarvan de titularis maar 1 dag (7u) komt?

Als er beslist wordt de twee leerkracht toch meer uren te geven, dan zouden er om die leerkracht een fulltime ambt te geven, 15u moeten geleend worden van een klas waar er meer dan het vereist aantal leerlingen zit. Maar die zijn er eigenlijk niet. Het doorlichtingsverslag merkt op:

Toezichten, middag– en busdiensten en de vele formele overlegmomenten vormen voor een klein schoolteam een reële taakverzwaring. Zowel voltijdse als deeltijdse leerkrachten overschrijden het maximum te presteren lestijden. Enkelen presteren onvergoede lestijden. (Doorlichtingsverslag Tinteltuin, p.15)

Los van de subtiele hint naar de oorzaak (“klein schoolteam”), zijn de laatste twee zinnen heel vreemd. Iedereen doet meer lestijden dan hij/zij moet en sommige worden daar NIET voor betaald. Men lijkt wel te suggereren dat sommige uren op een andere manier vergoed worden dan op basis van aanstelling… d.w.z. door de oudervereniging? met de vrijwillig afgedwongen oudergift?

De afgelopen twee jaar was het zo dat, hoewel de kleuters numeriek in de meerderheid waren, er toch een neiging tot benadeling van de afdeling te merken is, op het vlak van

  • klasbudget: de ouderbijdrage voor het klasbudget wordt verdeeld aan €500/ +  €12/leerling/maand  ofwel €500 en €120 per leerling. Dit wil zeggen dat op jaarbasis klassen met 10 lln €1.700 (€170/kind) krijgen, klassen met 15 lln €2.300 (€153/kind) en klassen met 20 lln €2.900 (€145/kind).
  • bijscholing: van hetzelfde oudergeld wordt €1.800 uitgetrokken voor opleiding van freinetrotten met vast benoemde uren. De kleuterleiders die freinet voor kleuters zelf uit de grond moeten stampen en daar heel aardig in slagen, krijgen geen opleiding. Waaraan het GO! budget voor opleiding (bijna €500) is opgegaan, wordt niet medegedeeld.
  • leerkrachturen: door de te kleine klassen (voor in lagere school) zijn er leerkrachturen tekort. Het totale aantal uren is door de school zelf te verdelen en ze mogen in principe kleuteruren overhevelen naar de lagere school. Sterker zelfs: de stichtende leerkrachten hebben een boel benoemde uren of zelfs een full-time – de uren gaan eerst naar hen. De leerkrachten (in het lager) die benoemd zijn, snoepen de uren af van jonge onbenoemde kleuterleiders door hun kleinschaligheidspolitiek.

In het inspectieverslag staan de uurverdelingen niet (meer) in, dus het is moeilijk na te gaan hoe hier mee opgesprongen wordt. Als er een keuze gemaakt moet worden kleuters of leerlingen in kleinere klassen, dan is het toch normaal dat voor de kleuters (die sowieso meer zorg nodig hebben) gekozen wordt? Zo niet in de Tinteltuin.

(more…)Intakegesprek om gezinnen te selecteren
July 2, 2011, 23:52
Filed under: inschrijvingsbeleid | Tags: , ,

Je kunt je kind niet gewoon inschrijven, je moet eerste een info-avond bijwonen. En als je die wil bijwonen moet je eerst nog mailen naar de WG Pedagogie . Ook op de website, een beetje lager, staat nog te lezen:

Overweeg je je kind in te schrijven in de Tinteltuin?

Stuur een mailtje naar pedagogie@tinteltuin.be . Wij geven je graag meer inlichtingen of nemen contact met je op.

Je komt best altijd naar de eerstvolgende infoavond. Daarna plannen we nog een kennismakingsgesprek met leerkrachten en met ouders van onze school om je toe te laten een goed geïnformeerde keuze te maken. Hierna kan je je inschrijving definitief maken.

Bron: tinteltuin.be

In het verslag van de vergadering pedagogie op 20 oktober 2010 wordt het hele ‘intake’-beleid van Zoutleeuw duidelijk. Als een van de weinige zaken binnen de school wordt de ‘intake’-procedure wel nauwkeurig opgevolgd en bijgestuurd:

Inschrijvingen

– Map met aanmeldingen wordt momenteel beheerd door Lieve

– Scenario voor de intake-procedure is af in eerste versie. Zal continu bijgestuurd worden en meegroeien met onze ervaringen.

– Als een kind – tijdens het lopende schooljaar – de school verlaat (cfr Noa 2de graad) wordt er geval per geval beslist of die plaats ter beschikking is voor een volgende kind van de aanmeldingslijst. In dit geval werd er door het team beslist dat deze plaats niet wordt vrijgegeven voor de volgende op de lijst.

– 1 maart wordt officiële inschrijvingsdatum voor kinderen van geboortejaar 2008 – waarvoor er nog 4 plaatsen beschikbaar zijn. Wellicht komen de vier gezinnen zich aanmelden die ook op de info-avond & intake aanwezig waren.

Lieve zorgt ervoor dat deze datum bekend gemaakt wordt op de website. Evi en Lieve zullen samen met Helga zorgen voor onthaal (& koffie/thee) en administratie bij inschrijving zelf. Eén gezin gaf reeds aan dat zij voor alle zekerheid hun kind in Het Wijdeland reeds hebben ingeschreven. Daar waren ze – zonder kamperen – reeds zeker van hun plaats. Zouden ze daar dan een inschrijvingsdatum hebben die vroeger op het jaar ligt ? Dit kan ons elk jaar opnieuw eventueel parten spelen.

– Schooljaar 2010-2011 : nog vier plaatsen beschikbaar voor 1ste leerjaar. WG Pedagogie geeft info door aan WG Communicatie die zorgen voor promotie-actie. Zij denken eraan om publiciteit te voeren via culturele en sportieve kanalen (sportclubs, verenigingen, bibliotheek, …) en niet te werken met adressenbestanden. Zal deze aanpak efficiënt genoeg zijn ? Onze doelgroep is immers niet evident : kinderen die naar een eerste leerjaar gaan maar geen broers/zussen hebben voor andere klasgroep (want daar is – althans vandaag – geen plaats meer beschikbaar)

Lieve communiceert met WG Communicatie en vraagt naar ontwerp tegen volgende vergadering.

– Rubriek inschrijvingen website aanpassen. Todo Lieve.

– 1 mei : standje met inschrijvingen ?

Wie kan meehelpen ? Beurtrol ? Iets voor volgende vergadering.

Uit: Vergadering Pedagogie 27 oktober 2010

Hieruit blijkt dat zelfs al komt er een plaats ‘vrij’, dat die nog niet automatisch wordt aangeboden op de eerste op de wachtlijst. Verder ook dat gezinnen een ‘intake’ moeten doorlopen, info-avonden bijwonen, om dan door de school verwittigd te worden wanneer de inschrijving geopend wordt, zodat deze gezinnen zich kunnen komen inschrijven voor alle anderen. Men moet dan tot de constatatie komen dat bepaalde ouders voor duidelijkheid kiezen in zich in het Wijdeland inschrijven. Voor de vier beschikbare plaatsen in het eerste leerjaar wil de werkgroep communicatie publiciteit maken, maar dit wordt door de groep pedagogie teruggefloten: ‘onze doelgroep is niet evident,’ m.a.w. We willen de deuren niet openzetten voor iedereen, maar de gezinnen zelf zoveel als mogelijk selecteren. Dit informeren is natuurlijk de ouders duidelijk maken wat van hen verwacht wordt: actieve bijdrage in geld en tijd aan de school. Het gaat zeker niet te ver om dit geprek voor te stellen als een ‘afschrikgesprek’ om ouders niet geen geld of tijd kunnen bijdragen, buiten te houden.

De inschrijvingsdatum is enkel te respecteren in scholen waar wellicht plaatsen tekort zullen zijn en dat was door plaatsgebrek in Goetsenhoven het van geval van de Tinteltuin, maar nu in Zoutleeuw is dat niet meer belangrijk.

In de nieuwsbrief van 27 november 2010, worden de inschrijvingsdata vermeld en duidelijk dat de ouders van de WG Pedagogie de inschrijvingen beheren. Je kunt op het secretariaat, maar de mama volgt de inschrijvingen op, niet het secretariaat.

Inschrijvingen

Kinderen die geboren zijn in 2009 en een broer of zus hebben die nu al naar school gaat in de TintelTuin, kunnen zich in december inschrijven voor het volgende schooljaar. Zij hebben voorrang op andere kinderen. Vanaf 1 februari kunnen de open plaatsen ingevuld worden door anderen. Je kan hiervoor terecht op het secretariaat of bij Kathleen Monsieur (mama Cato en Lotte), zij volgt de inschrijvingen op. De infoavond voor nieuwe gezinnen zal plaatsvinden op 14 januari 2011.