tinteltand


Zomerkamp en bewuste omzeiling maximumfactuur
July 5, 2011, 15:08
Filed under: financiën | Tags: , ,

Maximumfactuur basisonderwijs = €60 per persoon per jaar.

De vraag rijst dan of ‘freinetactiviteiten’ dan misschien per definitie extramuros activiteiten zijn, maar ook dat is niet het geval: bij het lijstje “wat niet betaald wordt van de bijdrage” staat het kamp vermeld. Daarvoor moeten de ouders nog eens extra betalen. Het vierdaagse zomerkamp (er is ook een winterkamp) van de 1e en 2e graad, kost €60 per kind, alleen in cash, geen factuur en geen ontvangstbewijs. Het kamp alleen is ter waarde van de maximumfactuur lager onderwijs, ware het niet dat ze niet officieel wordt gefactureerd. In feite hebben de betalingen die de ouders cash voor het kamp doen net zoals de ouderbijdrage, de status van (vrijwillige) gift.

Er was dus eind 2010 ook een winterkamp, waarvan ik spijtig genoeg geen enkel weerslag vind, maar dat voor twee dagen toch zeker ook weer €30 gekost heeft. Er wordt geen enkele rekening gehouden met de maximumfactuur, want andere uitstapjes, die in de loop van het jaar met het klasbudget betaald worden, zouden hier ook bijgeteld moeten worden.

Er werden geen mogelijkheden geboden om het geld over te schrijven en er werd de ouders geen factuur opgemaakt. Dit kadert in een bewuste strategie omdat wanneer die factuur wel uitgestuurd zou worden, elke ouder het bewijs in handen heeft dat de maximumfactuur ‘vervuld’ is. Het maximumbedrag dat een school mag vragen voor buitenschoolse activiteiten is hiermee bereikt.

>Van: Evi S
>
Datum
: 19 mei 2011 23:23:35 GMT+02:00
>
Aan: …
>
Kopie: Kathleen M, Goedele V, Phil M
>
Onderwerp: kamp onkosten
>

>Hallo klasbarters,
>1. Zoals afgesproken blijven we binnen het budget van 15€ per dag dus
>het kamp van jullie kids kost dit jaar 60€.
>Dit bedrag kan je betalen aan Bart of aan mij. Indien de betaling van dit
>bedrag financieel moeilijk haalbaar is kan je contact opnemen met Helga
>Evi

>Van: Evi S 
>Datum: zondag 12 juni 2011 11:36:13 GMT+02:00 
>Aan: ...
>Kopie: Kathleen M, Goedele V, Phil M
>Onderwerp: kamp onkosten
Onderwerp: RE: kamp
Nog eens hallo allemaal,
Mag ik bij deze jullie ook nog eens herinneren aan het prijskaartje van dit super kamp. Van enkele kinderen heb ik nog niet het kampgeld ontvangen. 4dagen kamp 4 x 15 = 60€
Je mag dit aan mij geven of aan Bart.
Groetjes
Evi

Los van de financiële bijdrage, wordt ook van de ouders aanwezigheid op het kamp verwacht, aan een ratio van 2 ouders/dag, rekent men op hen voor het vervoer van de koffers en het bereiden van de maaltijden.

Deze ouders zijn dan ook al enkele malen getuige geweest van het nogal slordig omspringen met het cash kampgeld en meer dan eens bleek het ‘verdwenen’. Daar werd dan ook geen enkele ruchtbaarheid aan gegeven tegenover de thuisblijvende ouders, in de hoop dat -zoals steeds- de wind wel zou overwaaien. Verder wordt er nooit een nabespreking van het kamp georganiseerd om problemen in de toekomst te vermijden. Zelfs komen sommige ouders hun beloftes niet na (m.b.t. transport), dan nog zou dit besproken moeten worden om zo tot een oplossing te komen.

Als je voor een gemiddeld kind €20/maand betaalt (zoals het financieel verslag aangeeft), dan kost een schooljaar je op dit punt al (10 x €20) + €90 = €290, ofwel bijna 5 maal de maximumfactuur voor een kind gedurende een schooljaar.


2 Comments so far
Leave a comment

De lezer van deze ‘blog’ moet natuurlijk ook weten dat er 1 (één) kind van de school was dat gratis op kamp is meegegaan. Juist, ja. Dat van de maker van deze ‘blog’.

Comment by Bart Ipers

Deze aanvulling is je enige bemerking bij dit artikel? Dus iedereen en alles is correct geciteerd en weergegeven?

Over je aanvulling: Inderdaad kan ik evenmin als de andere ouders voor dit kamp een betalingsbewijs voorleggen. Het was op aanraden van het ministerie van onderwijs dat wij beslist geen betalingen meer aan de school te doen die niet objectief gefactureerd werden en zeker geen cashbetalingen zonder betalingsbewijs meer te doen.

Hele deze kwestie van het verplicht betaling in cash (zonder betalingsbewijs) is extra bezwarend omdat het aantoont dat er bij de schooldirectie bewustzijn is van het probleem, namelijk dat de minder scherpe maximumfactuur (6 jaar x 60 EUR) op termijn zal worden overgeschreden met twee kampen per jaar t.w.v. 100 EUR.

Comment by admin
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *