tinteltand


Zomerkamp en bewuste omzeiling maximumfactuur
July 5, 2011, 15:08
Filed under: financiën | Tags: , ,

Maximumfactuur basisonderwijs = €60 per persoon per jaar.

De vraag rijst dan of ‘freinetactiviteiten’ dan misschien per definitie extramuros activiteiten zijn, maar ook dat is niet het geval: bij het lijstje “wat niet betaald wordt van de bijdrage” staat het kamp vermeld. Daarvoor moeten de ouders nog eens extra betalen. Het vierdaagse zomerkamp (er is ook een winterkamp) van de 1e en 2e graad, kost €60 per kind, alleen in cash, geen factuur en geen ontvangstbewijs. Het kamp alleen is ter waarde van de maximumfactuur lager onderwijs, ware het niet dat ze niet officieel wordt gefactureerd. In feite hebben de betalingen die de ouders cash voor het kamp doen net zoals de ouderbijdrage, de status van (vrijwillige) gift.

Er was dus eind 2010 ook een winterkamp, waarvan ik spijtig genoeg geen enkel weerslag vind, maar dat voor twee dagen toch zeker ook weer €30 gekost heeft. Er wordt geen enkele rekening gehouden met de maximumfactuur, want andere uitstapjes, die in de loop van het jaar met het klasbudget betaald worden, zouden hier ook bijgeteld moeten worden.

Er werden geen mogelijkheden geboden om het geld over te schrijven en er werd de ouders geen factuur opgemaakt. Dit kadert in een bewuste strategie omdat wanneer die factuur wel uitgestuurd zou worden, elke ouder het bewijs in handen heeft dat de maximumfactuur ‘vervuld’ is. Het maximumbedrag dat een school mag vragen voor buitenschoolse activiteiten is hiermee bereikt.

>Van: Evi S
>
Datum
: 19 mei 2011 23:23:35 GMT+02:00
>
Aan: …
>
Kopie: Kathleen M, Goedele V, Phil M
>
Onderwerp: kamp onkosten
>

>Hallo klasbarters,
>1. Zoals afgesproken blijven we binnen het budget van 15€ per dag dus
>het kamp van jullie kids kost dit jaar 60€.
>Dit bedrag kan je betalen aan Bart of aan mij. Indien de betaling van dit
>bedrag financieel moeilijk haalbaar is kan je contact opnemen met Helga
>Evi

>Van: Evi S 
>Datum: zondag 12 juni 2011 11:36:13 GMT+02:00 
>Aan: ...
>Kopie: Kathleen M, Goedele V, Phil M
>Onderwerp: kamp onkosten
Onderwerp: RE: kamp
Nog eens hallo allemaal,
Mag ik bij deze jullie ook nog eens herinneren aan het prijskaartje van dit super kamp. Van enkele kinderen heb ik nog niet het kampgeld ontvangen. 4dagen kamp 4 x 15 = 60€
Je mag dit aan mij geven of aan Bart.
Groetjes
Evi

Los van de financiële bijdrage, wordt ook van de ouders aanwezigheid op het kamp verwacht, aan een ratio van 2 ouders/dag, rekent men op hen voor het vervoer van de koffers en het bereiden van de maaltijden.

Deze ouders zijn dan ook al enkele malen getuige geweest van het nogal slordig omspringen met het cash kampgeld en meer dan eens bleek het ‘verdwenen’. Daar werd dan ook geen enkele ruchtbaarheid aan gegeven tegenover de thuisblijvende ouders, in de hoop dat -zoals steeds- de wind wel zou overwaaien. Verder wordt er nooit een nabespreking van het kamp georganiseerd om problemen in de toekomst te vermijden. Zelfs komen sommige ouders hun beloftes niet na (m.b.t. transport), dan nog zou dit besproken moeten worden om zo tot een oplossing te komen.

Als je voor een gemiddeld kind €20/maand betaalt (zoals het financieel verslag aangeeft), dan kost een schooljaar je op dit punt al (10 x €20) + €90 = €290, ofwel bijna 5 maal de maximumfactuur voor een kind gedurende een schooljaar.De maximumfactuur heet ‘sociaal tarief’
July 2, 2011, 15:27
Filed under: ouderbijdrage | Tags: , ,

Het onderwijs is niet geheel kosteloos. De school mag tot 60 EUR vragen per leerlingen, voor buitenschoolse activiteiten. De vraag rijst dan of freinetactiviteiten dan misschien per definitie extramuros activiteiten (buiten de school) zijn, maar ook dat is niet het geval: bij het lijstje “wat niet betaald wordt van de bijdrage” staat het kamp vermeld. Daarvoor moeten de ouders nog eens extra betalen. Het vierdaagse kamp kost per persoon van de 1e en 2e graad, dat nu bezig is, kost 60 EUR per kind, alleen in cash, geen factuur en geen ontvangstbewijs. Het kamp alleen is ter waarde van de maximumfactuur lager onderwijs, ware het niet dat ze niet officieel wordt gefactureerd.

>Van: evi s
>
Datum: 19 mei 2011 23:23:35 GMT+02:00
>
Aan: …
>
Kopie: kathleen m, goedele v, phil m
>
Onderwerp: kamp onkosten
>

>Hallo klasbarters,
>
>1. Zoals afgesproken blijven we binnen het budget van 15€ per dag dus
>het kamp van jullie kids kost dit jaar 60€.
>
>Dit bedrag kan je betalen aan Bart of aan mij. Indien de betaling van dit
>bedrag financieel moeilijk haalbaar is kan je contact opnemen met Helga
>
>2. Dieren blijven boeien en dus ook de vraag van de kinderen om eens
>naar een dierentuin te gaan en liefst ook een aquarium.
>
>Waarschijnlijk gaan we naar Planckendael, daar is geen aquarium maar het is wel een reuze tof park. Waarschijnlijk gaan we donderdag en waarschijnlijk
>gaan we met de trein..
>
>Veel waarschijnlijk; we zijn nog aan het plannen. Ik hou jullie op de
>hoogte.
>Groetjes
>
>Evi

 


—– Originele e-mail —–

Van: evi s

Aan: …….

Cc: kathleen m, goedele v, phil m

Verzonden: Zondag 12 juni 2011 11:36:13

Onderwerp: RE: kamp

Nog eens hallo allemaal,

Mag ik bij deze jullie ook nog eens herinneren aan het prijskaartje van dit

super kamp.

Van enkele kinderen heb ik nog niet het kampgeld ontvangen.

4dagen kamp 4 x 15 = 60€

Je mag dit aan mij geven of aan Bart.

Groetjes

Evi

Maximumfactuur heet ‘sociaal tarief’

Zelfs al zouden alle freinetactiviteiten extramuros zijn, dan nog is er het probleem van de maximumfactuur, die binnen de tinteltuin doodleuk ‘sociaal tarief’ heet:

Het sociaal tarief van € 6/maand (1e kind) komt neer op € 60/jaar wat overeenstemt met de maximum factuur voor een kind in het lager onderwijs. Het sociaal tarief is bij voorkeur tijdelijk en dient jaarlijks aangevraagd en verantwoord te worden. Als u denkt voor dat tarief in aanmerking te komen, neemt u zo snel mogelijk met ons contact op. Nadien volgt een gesprekje en een evaluatie van de aanvraag door de werkgroep financiën. Let wel: een sociaal tarief is bij voorkeur tijdelijk en dient gestaafd te worden met officiële documenten. De aanvraag dient jaarlijks hernieuwd en verantwoord te worden. (sic)

(Uit: Document Ouderbijdrage 2010-11)


In de bijdragetabellen wordt onmiddellijk ook duidelijk dat de maximumfactuur voor basisonderwijs wordt toegepast op de kleuters – er wordt geen onderscheid gemaakt tussen de twee groepen. Je betaalt evenveel bijdrage voor een kleuter als een leerling.