tinteltand


De factuur van €518 voor kosteloos onderwijs
July 2, 2011, 22:43
Filed under: ouderbijdrage | Tags:

Op 13 maart 2011 ontvingen wij deze mail, die begeleid ging van een factuur voor €518 (enkel voor periode september tot maart!) en melding maakt van herhaaldelijk telefonisch contact:

—– Originele e-mail —–

Van: “Peter V

Aan: Johan B

Cc: Lieven C, Philippe D, Helga H

Verzonden: Zondag 13 maart 2011 10:46:55 GMT +01:00 Amsterdam / Berlijn

/ Bern / Rome / Stockholm / Wenen

Onderwerp: Factuur ouderbijdrage Tinteltuin

Hallo,

Deze mail volgt op mijn schrijven van 23/01 en 13/02, en 3 telefonische contacten waarvan de laatste vorige vrijdag.

Zoals vrijdag telefonisch besproken stuur ik jullie hierbij de factuur 11.001 voor het Tinteltuin lidgeld van Morgane en Remco voor de periode van september 2010 tot maart 2011. Het bedrag is, zoals uitgelegd tijdens ons telefoongesprek, berekend op basis van de ouderbijdrage tabel vastgelegd begin schooljaar 2009-2010 met de maximum loonschaal “E”.

Gelieve dit cash te betalen of over te maken op het vermelde rekeningnummer.

vriendelijke groeten,

Peter V

Werkgroep Financiën

Ik heb dan op 16 maart 2011 schriftelijk nogmaals mijn standpunt laten weten aan voorzitter Philippe Denys, alsook de vraag om dit aan de aankomende algemene vergadering voor te leggen:

Op 16-mrt-2011, om 00:49 heeft jbruyninckx@telenet.be het volgende geschreven:

Philippe,

Om mijn vragen bij de ouderbijdrage concreter te maken zal ik hieronder een paar links geven. Volgens mij is niemand verplicht om lid te worden van de vzw De Tinteltuin opdat hun kind zou worden toegelaten tot de school.

Ik zou deze vraag graag behandeld zien op de algemene vergadering, al zijn wij er misschien niet. Ik zal daarom morgen deze kwestie per mail formuleren aan de echte algemene vergadering, d.w.z. alle leden van de tinteltuin. Als ik dat niet doe, verdwijnt deze kwestie weer in het babbelhoekje…

Blijkbaar, volgens het verslag van de tintelraad, zijn wij niet de enige die nog niet betaald hebben. Ik denk dat Isabel ondertussen al een bijdrage heeft gestort of dat morgen ging doen, maar het was mij om die factuur te doen.

De toegang tot onderwijs is kosteloos tot het einde van de leerplicht, dat zegt de Grondwet (Artikel 24, $ 3). Ook de zgn. Schoolpactwet zegt dat bewaarschool-, lager en secundair onderwijs kosteloos zijn. De overheid betaalt hiervoor alle kosten voor personeel en werkingsmiddelen. Ouders betalen geen inschrijvingsgeld en in het kleuter- en lager onderwijs moeten ze ook niet betalen voor handboeken, schriften en noodzakelijk schoolgerief. Dat betekent echter niet dat ze helemaal niets moeten betalen. Ouders moeten inderdaad bijdragen in de kosten voor extra-murosactiviteiten zoals het bijwonen van culturele manifestaties of het deelnemen aan openluchtklassen, zeeklassen, toegangsprijs tot het zwembad enz. Een lagere school is trouwens niet verplicht om zelf over een uitgeruste turnzaal te beschikken.

Ook het nieuwe decreet over het basisonderwijs zal de kosteloosheid van het onderwijs bevestigen. Nieuw is wel dat dit decreet de mogelijkheid schept om precies over deze kosteloze toegang klacht in te dienen bij de Commissie Laakbare Praktijken (RAC Arcadengebouw – 1010 Brussel). Ouderverenigingen, maar ook individuele ouders zullen van dit recht gebruik kunnen maken.”

(Guy Janssens, waarnemend directeur-generaal basisonderwijs)

http://www.klasse.be/leraren/archief/631

Hier wat meer achtergrond over de commissie:

http://www.ond.vlaanderen.be/zorgvuldigbestuur/pdf/EindverslagCLP.pdf

Dezelfde dag nog ontving ik een antwoord van co-voorzitter Lieven Callewaert dat onmiddellijk waarschuwt de andere ouders hierover te informeren. Verder antwoord de mail in geen enkel opzicht op de vraag zelf, maar noemt de vraag onzinvol.

—– Originele e-mail —–

Van: Lieven C

Aan: Johan B

Cc: Philippe D, Peter V

Verzonden: Woensdag 16 maart 2011 08:47:36 GMT

Onderwerp: Re: kosteloos onderwijs

Beste Johan,

Deze communicatie is niet echt zinvol; ik wil graag met jou, en indien Philippe dit wenst samen met Philippe, 1 maal het gesprek aangaan over de essentie hierin, met name dat er andere zaken worden gedaan dan gezegd; er zijn in het begin vorig jaar uitgangspunten geformuleerd, en een daarbij passende vorm gekozen. Er is ook gekozen voor een faire financiële politiek op basis van fair share, zodat wie niet kan betalen, ook niet betaalt. Maar niet kunnen is een ander verhaal dan niet willen. in alle eerlijkheid, ik wil graag steunen in wat je nodig hebt, maar ik weet echt niet wat dat is en hoe dat eruit zou kunnen zien. Ik hoor je vaak principes, en ook waardevolle uitgangspunten, formuleren, maar ik snap niet welke eisen of doelstellingen er achter zitten.

Ik wil je dan ook vragen dit rechtstreeks met mij en philippe als voorzitters op te pakken, en ook conclusies samen met elkaar te trekken, en hierin niet ouders te gaan belasten die er geen boodschap aan hebben. Mijn zorg is dat je jullie zelf daarin meer kwaad dan goed gaat doen, en dat een diepgaand gesprek met elkaar meer gaat helpen om tot een oplossing te komen voor wat jullie nodig hebben dan de stemmingmakerij die je hierin voorstelt.

Uitkijkend naar je reactie, alvast een zonnige groet,

Lieven

 


Leave a Comment so far
Leave a commentLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *