tinteltand


Wat zijn ‘freinetgebonden activiteiten’?
July 2, 2011, 15:16
Filed under: ouderbijdrage | Tags: ,

Telefonische druk m.b.t. betalen van een ouderbijdrage

Vanaf half februari zijn dan ook, zoals hierboven beloofd beginnen komen: herhaaldelijke mondelinge aansporingen om de bijdrage die we nog niet betaald hadden te vereffenen. Ik heb in die gesprekken duidelijk vragen gesteld bij de financiële politiek van de school en de tendens om de bijdrage als verplicht voor te stellen. Hun mondelinge antwoord was steeds dat ik het reglement en de statuten van de vzw moest respecteren en dat een bijdrage daarbij hoort. Het document dat specifiek over de ouderbijdrage handelt en met de mail over het zogenaamde failliet van de school werd meegestuurd, zegt:

De leden van de vzw de TintelTuin betalen jaarlijks lidgeld, ook wel bijdrage genoemd. Dit lidgeld is bedoeld om een degelijke freinetwerking mogelijk te maken.

(Uit: Document Ouderbijdrage 2010-11)

Er is hier geen sprake van vrijblijvendheid, maar een lidgeld. Sterker is nog dat dit geld wordt aangewend voor pedagogische doeleinden (freinetwerking). Hoewel verder in het document de doelen van dit geld gespecifieerd worden, wordt nergens duidelijk waarvoor het geld exact nodig is:

Worden betaald van de bijdrage

Alle freinetgebonden activiteiten die op klas- of schoolniveau georganiseerd worden.

Op de laatste algemene vergadering van vorig schooljaar werd evenwel beslist om vanaf dit schooljaar ook het zwemgeld en de kostprijs van de bus hiervoor uit de bijdrage te betalen.

Tevens werd op dezelfde algemene vergadering ook beslist dat de eventuele verdeling van melk aan de kinderen tijdens de (middag)pauze uit de ouderbijdrage kan betaald worden, mits er voorafgaand een duidelijk doorgesproken en evenwichtig project wordt voorgesteld.

(Uit: Document Ouderbijdrage 2010-11)

‘Freinetgebonden’ activiteiten

Het zwemgeld en de kostprijs van de bus naar het zwembad zijn inderdaad kosten die kunnen doorgerekend worden aan de ouders als extramuros activiteiten, maar die zijn dan wel aan de maximumfactuur gebonden. Los van het zwemmen (de melkverdeling is nooit gebeurd), staat wordt ‘freinetwerking’ hier verduidelijkt als “freinetgebonden activiteiten”, maar nergens wordt duidelijk wat die zijn noch waarom die zoveel geld moeten kosten. Op de vergadering van de WG Pedagogie op 5 juli (!) 2009 wordt toch al een beetje de richting aangegeven:

[leerkrachten]Team: Is er budget voor uitbouw mediatheek en/of gebruiken we hiervoor de ouderbijdragen ?

abonnementen Wapiti, National Geographic, Ooggetuige dvd reeks,

determinatiefiches bomen-insecten-paddenstoelen- …

uit: Verslag vergadering WG Pedaogie, 5 juli 2009

Op de eerste werkgroepvergadering Pedagogie, worden blijkbaar als bestellingen van pedagogisch materiaal gedaan door een ouder. Het kan dan toch moeilijk met de daarvoor toegekende gemeenschapsonderwijsbudgetten zijn?

Lieve • Bestelling Abimo extra materiaal ter ondersteuning van het rekenonderwijs :

– Rekenen met dieren voor kinderen van 10-12 jaar

– Ik kaart, ik reken (om al spelend te leren rekenen)

– Rekenen met voertuigen, vliegtuigen en schepen 9-13 jaar

uit: Verslag vergadering WG Pedaogie, 17 september 2009

 


 


Leave a Comment so far
Leave a commentLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *