tinteltand


Brief over einde huurovereenkomst vierkantshoeve
July 1, 2011, 22:35
Filed under: schoollocatie | Tags: , , , ,

Aan de ouders en personeelsleden

van de TintelTuin

Leuven, 21 mei 2010

Betreft: huurovereenkomst TintelTuin

Geachte ouders,

Geachte personeelsleden,

Hieronder vindt u chronologisch de stappen die werden ondernomen om de huurovereenkomst aan te passen aan de noodzakelijke verbouwingen en wederzijdse afspraken:

Op 24 maart vergaderden de heer Cels, de heer Dirickx en de algemeen directeur om een nieuwe huurovereenkomst voor de periode van 1-9-2010 tot 31-8-2019 af te sluiten.

Na anderhalf uur onderhandelen werd een overeenkomst bereikt waarin beide partijen zich konden vinden. Enkel de huurprijs bleef een struikelblok: de heer Sels vroeg 6.500 euro als huurprijs terwijl de scholengroep maximaal 5.000 euro wil betalen.

Op 29 maart stuurt de heer Sels een brief waarin hij de huurovereenkomst stop zet vanaf 1 oktober 2010.

Op 2 april schrijft de algemeen directeur een brief naar de heer Sels met de vraag de vierkantshoeve verder te mogen huren gedurende 3 of 11 maanden, om meer tijd te hebben in het vinden van een nieuwe locatie.

Op 4 mei vergaderden de algemeen directeur en de heer Dirickx met Helga Henckens, directeur van de TintelTuin, 2 leerkrachten en de voorzitter van de vzw.

Deze vergadering komt tot het besluit dat

  1. de vierkantshoeve in Goetsenhoven nog altijd de eerste prioriteit is om een school in onder te brengen. De huurovereenkomst zou dan liefst langer dan negen jaar duren.
  2. indien de school niet langer in Goetsenhoven kan blijven, de school voor één jaar kon verhuizen naar de gebouwen van de voormalige BSGO Zoutleeuw.

Omdat op de brief van 2 april van de algemeen directeur nog steeds geen antwoord was gekomen, stuurde de algemeen directeur een nieuwe brief op 7 mei.

Op 10 mei kreeg de heer Dirickx, na vele pogingen, de heer Sels eindelijk aan de lijn.

De heer Sels was uitermate boos niet alleen omdat hij zijn kampeerwagen niet kon binnen rijden maar ook omdat de stad Tienen hem meedeelde dat er door de aanwezigheid van een school in de feite een bestemmingswijziging van zijn eigendom was opgetreden. De wijziging later van een gemeenschapsvoorziening terug naar een woning in agrarisch gebied is een zonevreemde functiewijziging die niet vergunbaar is.

De heer Sels bleek nu plots wel bereid om over de huurprijs te praten op voorwaarde dat de bestemmingswijziging zou kunnen ongedaan gemaakt worden.

Op dinsdag, 18 mei, vond een overleg plaats tussen de burgemeester, de stadsecretaris, de stadarchitect van de stad Tienen en de algemeen directeur, de heer Dirickx, mevrouw Anja Ginckels en Helga Henckens, coördinator van de TintelTuin.

Uit dit gesprek kunnen we twee conclusies trekken:

  • Wegens reglementering is het onmogelijk om containers te plaatsen in de vierkantshoeve
  • De stad Tienen kan deze bestemmingswijziging niet intrekken omdat dit een toepassing is van een decreet van de Vlaamse overheid.

Diezelfde dinsdag heb ik de heer Sels dit bericht gemeld en nogmaals gevraagd of hij toch niet de vierkantshoeve voor minstens 9 jaar zou willen verhuren aan 5.000 euro per maand.

Zijn antwoord was negatief en bovendien ging hij zijn advocaat i.v.m. de bestemmingswijziging raadplegen.

Omdat ten laatste begin volgende week een schrijven moet gericht worden aan het Departement onderwijs i.v.m. een adresverandering heeft de Raad van bestuur vorige woensdagavond, 19 mei, de knoop doorgehakt en beslist de vierkantshoeve te verlaten.

Het enige alternatief, in afwachting van een goede bestemming voor de school, is het opnieuw in gebruik nemen van het schoolgebouw van de voormalige BSGO Zoutleeuw. Er zal een bus ingelegd worden die dagelijks het traject heen en terug aflegt van Tienen naar Zoutleeuw.

Ondertussen zal ik aan de voorzitter de vraag stellen of er juridisch een mogelijkheid bestaat om de eigenaar te dwingen zijn vierkantshoeve verder te verhuren aan scholengroep 11.

Tenzij er de volgende paar dagen ons een tegenbericht bereikt, moeten we zo snel als mogelijk samen zitten om de verhuizing op de beste manier te organiseren.

Ik hoop op jullie steun te kunnen rekenen.

 

Hoogachtend

 

getekend

 

Urbain Lavigne

Algemeen directeur