tinteltand


Ouders betalen bijscholing van benoemd personeel
July 2, 2011, 19:21
Filed under: ouderbijdrage | Tags:

Een eerste opvallende post waaraan geld van de ouderbijdrage gespendeerd werd, is de opleiding van de leerkrachten. In de verslag van Tintelraad in januari is te lezen dat de vraag van het (leerkrachten)team komt:

Freinet opleiding.

*Kan er een extra bijdrage zijn van de ouderbijdrage voor de opleiding van ons personeel. Het schoolbudget is te minimaal om freinetpersoneel te vormen. Team [d.i. de leerkrachten] vindt dat een deel van de ouderbijdrage naar nascholing moet kunnen gaan. WG financiën heeft hier geen overeenkomst kunnen bereiken. Uiteraard wachten we op de achterstallige ouderbijdrage om dit eventueel te financieren. Hoe krijgen we garanties dat leerkrachten niet weggaan na gevolgde cursussen? Mogen alleen leerkrachten die vier jaar in dienst zijn een nascholing volgen? Bv : Als leerkrachten minsten 4 jaar in dienst zijn, worden de bijscholingen volledig terugbetaald. Voordien volgens een bepaalde schaal.

De extra bijdrage voor opleiding zou uit het klasbudget kunnen gehaald worden. Er kan hiervoor per leerling één euro opzij gezet worden. Dit opleidingsbudget ligt op voorhand vast.

Ons voorstel is dat de werkgroep financiën twee à drie voorstellen aan ons voorlegt en dat de

Tintelraad daarover advies geeft.

Wanneer wij er niet uitkomen zullen we de beslissing nemen in een AV.

uit: Verslag van de Tintelraad van 17 januari 2011

Alsof het nog niet genoeg is dat ouders moeten opdraaien voor het feit dat leerkrachten die een freinetschool willen oprichten door de inspectie gevraagd werden zich bij te scholen en dus blijkbaar niet voldoende achtergrond in die materie hebben, wordt er daarenboven discriminerend met de fondsen omgesprongen: eerst de ouderen. En als ze het niet krijgen van de algemene vergadering, kunnen ze nog fondsen uit de klasbudgetten systematisch aanspreken, wordt er verder gesteld. Als de ouders niet toegeven, worden het budget dat voor klaswerking was voorzien, aangesproken. Op de verslagen van de algemene vergaderingen is nergens een beslissing te vinden. Wel lezen we in februari zijn mening al herzien heeft:

Budget nascholing team: we komen overeen om per leerling 2 euro per maand van de ouderbijdrage als budget te reserveren voor bij- en nascholing van het team, aanvullend op de door de scholengroep toegekende (veel te kleine) dotatie.

Uit: Verslag van de Tintelraad van 22 februari 2011

Nochtans wordt dit jaar al 1.800 EUR “uitgegeven” aan opleiding, of alleszins als dusdanig ingeschreven. De berekening moet zijn 90 kinderen x 2 EUR x 10 maanden = 1800 EUR. Uit de folder ‘Opleiding tot freinetleerkracht’ is dan weer precies op te maken wat de opleiding kost.

Het inschrijvingsgeld voor de opleiding is 450 euro (cursusgeld en alle maaltijden) per jaar.

Opleidingscheques van de VDAB worden aanvaard. Na overleg met je directie kan het inschrijvingsgeld ook betaald worden met nascholingsgelden.

(…) Na 3 jaar behaal je het “Diploma Hoger Opvoedkundige Studiën” (DHOS), met weddesupplement.

http://lera.hogent.be/studeren/documenten/verder/methodeschoolleraarbest.pdf

De ouders betalen dus de opleiding van de leerkrachten zodat die meer verdienen?

Bart: opleiding leerkrachten: jammer geld zou van ministerie moeten komen, maar ongelofelijk ontoereikend, maar dank aan de vzw (Lieven benadrukt de wil van de ouders om te participeren)

Helga: budget opleiding hangt af van aantal leerkrachten van schooljaar -1 ( voor dit boekjaar is dat ongeveer 500 euro)

uit: Verslag Algemene Vergadering 18 maart 2011

De pertinente vraag is hier ook: wat gebeurt er dan met die €500 opleidingsbudget van het GO! als er uit de vzw €1.800 wordt besteed aan opleiding. Het is mij niet precies duidelijk wie de opleiding volgt, maar €450 x 3 + (ongeveer) €500 = €1850. Dit is louter speculatief gepuzzel, natuurlijk. Een school hoeft zich niet te verantwoorden aan de ouders van hoe zij haar opleidingsbudget spendeert, maar de situatie is toch wel net iets anders als de ouders (volgens de rekeningen) €1.800 hebben betaald voor opleidingen.

In deze detailtabel (uit: Financieel Verslag Tinteltuin 2011) staat de opleidingskost van de leerkrachten weer niet vermeld, maar het is duidelijk dat alle uitgaven buiten het toegekende klasbudget, van het resterende geld van vorig jaar had kunnen worden betaald. De circusschool (waarvan alleen de kinderen konden genieten die naar de opvang gingen) en het zwemmen werd enkel in het eerste trimester georganiseerd.


Leave a Comment so far
Leave a commentLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *